Květná neděle

Slavili jsme Květnou neděli, poslední ze šesti neděl postních.
Připomíná nám příjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde jej lidé vítali palmovými větvemi.
V tuto neděli se světí například kočičky, palmové listy které mají chránit před zlou mocí a přinášet štěstí.