• Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost STRÁŽNICE

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost STRÁŽNICE

  Kostel Sv. Martina
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Filiální kostel

  Sv. Václava v PETROVĚ

 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost RADĚJOV

  Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost SUDOMĚŘICE

  Kostel Krista Krále
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost ROHATEC

  Kostel Sv. Bartoloměje

Přátelé, z důvodů nových bezpečnostních opatření, budeme od čtvrtka 22. října mše Svaté opět sloužit soukromě na faře.
Modleme se za ukončení stavu pandemie, za nemocné, zdravotní personál a všechny, kteří se zapojují do dobrovolnické služby ať už v nemocnicích,
nebo v sociálních aktivitách.
Přímý přenos nedělní bohoslužby ze Strážnice najdete v následujícím odkazu.
O. Lukáš
Bože, Tys naplnil sv. Josefa Kalasanského takovou láskou a trpělivostí, že celý svůj život zasvětil výchově a vzdělání dětí a mládeže; prosíme Tě, veď i nás, ať následujeme jeho příklad a pomáháme mladým lidem hledat pravdu.
Amen.Komunita piaristů v České republice

Jsme řádovým společenstvím kněží a bratrů, založeným v Římě sv. Josefem Kalasanským pro ušlechtilé a mimořádné úkoly.

V současné době jediná komunita v České republice sídlí na území města Strážnice a spravuje také zdejší farnosti.
Oficiálně je strážnická farnost rozdělena na dvě: sv. Martina a Nanebevzetí Panny Marie.

Strážnická komunita otců piaristů spravuje i filiální kostel v sousedním Petrově a farnosti v Radějově, Sudoměřicích a v Rohatci.
Tyto stránky slouží jako hlavní informační kanál pro všechny zdejší farníky ale i návštěvníky našich farností.Jste nebo budete ve Strážnici poprvé?

Zjistěte více o našem městě a jeho historii na oficiálních stránkách.Aktuality