• Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost STRÁŽNICE

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost STRÁŽNICE

  Kostel Sv. Martina
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Filiální kostel

  Sv. Václava v PETROVĚ

 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost RADĚJOV

  Kostel Sv. Cyrila a Metoděje
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost SUDOMĚŘICE

  Kostel Krista Krále
 • Proceed to the Next Steps
  Řád piaristů

  Farnost ROHATEC

  Kostel Sv. Bartoloměje

Modleme se za ukončení stavu pandemie, za nemocné, zdravotní personál a všechny, kteří se zapojují do dobrovolnické služby ať už v nemocnicích,
nebo v sociálních aktivitách.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Odkaz na pravidelné přímé přenosy bohoslužeb a podávání svatého přijímání najdete v aktualitách.Komunita piaristů v České republice

Jsme řádovým společenstvím kněží a bratrů, založeným v Římě sv. Josefem Kalasanským pro ušlechtilé a mimořádné úkoly.

V současné době jediná komunita v České republice sídlí na území města Strážnice a spravuje také zdejší farnosti.
Oficiálně je strážnická farnost rozdělena na dvě: sv. Martina a Nanebevzetí Panny Marie.

Strážnická komunita otců piaristů spravuje i filiální kostel v sousedním Petrově a farnosti v Radějově, Sudoměřicích a v Rohatci.
Tyto stránky slouží jako hlavní informační kanál pro všechny zdejší farníky ale i návštěvníky našich farností.Aktuality